Bij uw WW-uitkering hoort ook vakantiegeld. Uw vakantiegeld is 8% van uw bruto-uitkering. Van uw vakantiegeld trekken wij loonbelasting en premies af, net als bij uw WW-uitkering. Het nettobedrag dat overblijft, maken wij over op uw rekening. U krijgt een aparte betaalspecificatie van het vakantiegeld.

Let op: Uw vakantiegeld kan minder zijn dan u had verwacht. Dat komt doordat voor het vakantiegeld een hoger belastingtarief geldt.

Wij maken het vakantiegeld jaarlijks in de maand mei aan u over. Krijgt u alleen vakantiegeld vanuit de WW? Dan hoeft u dit niet in te vullen als inkomsten op de Inkomstenopgave die voor u klaarstaat vanaf 1 juni.

Uw uitkering stopt

Stopt uw WW-uitkering en heeft u de WW-beëindigingsbrief gekregen, dan ontvangt u uw vakantiegeld uiterlijk 3 weken daarna.