Met een WW-uitkering heeft u recht op vakantiegeld en vakantiedagen. Hoeveel dagen dat zijn en hoeveel vakantiegeld u ontvangt, is afhankelijk van uw situatie.

U geeft uw vakantie door met het ‘Wijzigingsformulier WW’ via Mijn UWV. Doe dit uiterlijk 1 dag voor het begin van uw vakantie.

Doorgeven wijziging vakantie(dagen) op Mijn UWV