WW bij werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kan uw werkgever binnenkort een aanvraag doen bij de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).