U krijgt alleen WW als uw werkgever er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat het werk moet stoppen. Ook moet het weer direct invloed hebben op uw werk. Bijvoorbeeld aanhoudende vorst, waardoor bouwwerkzaamheden stilliggen.

Voorwaarden voor WW bij onwerkbaar weer

  • U bent werknemer.
  • U kunt door het slechte weer minstens 5 uur per week niet werken.
  • Werkte u minder dan 10 uur per week? Dan geldt dat u door het slechte weer minimaal de helft van uw uren niet heeft kunnen werken.
  • U bent beschikbaar om te werken.