WW bij onwerkbaar weer

Ik werk voor meer dan 1 werkgever

Krijgt u via uw werkgever een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer? En werkt u in de periode dat u deze uitkering krijgt bij een andere werkgever? Dan moet u de uren die u heeft gewerkt bij deze werkgever(s) aan ons doorgeven. U doet dit met het formulier Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer.

Opgeven gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer