De WW-uitkering is 75% van uw loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden. De uitkering wordt dan lager, namelijk 70%. In de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%. U houdt dan dezelfde inkomsten. Of dat voor u geldt, leest u in uw cao. De uitkering gaat in na de eventuele wachtdagen en stopt zodra u weer kunt werken.