Vanaf het moment dat u weet dat u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt en een uitkering wilt aanvragen, heeft u een aantal plichten. Deze plichten leggen we hieronder uit. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Voordat u een WW-aanvraag doet, heeft u al de volgende plichten:

  • Begin meteen met werk zoeken, zodra u weet dat u werkloos gaat worden.
  • Vraag uiterlijk binnen 1 week na uw eerste werkloosheidsdag een WW-uitkering aan. 

Als u een WW-uitkering krijgt, dan krijgt u ook een aantal aanvullende plichten.