Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Hoe berekenen we de duur van uw WW?

Wat telt als arbeidsverleden?

Uw arbeidsverleden is het aantal weken of jaren dat u werkte voordat u werkloos werd, en die meetellen voor uw WW-uitkering. We tellen hiervoor uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden bij elkaar op.

Feitelijk arbeidsverleden

Uw feitelijk arbeidsverleden zijn de jaren waarin u heeft gewerkt vanaf 1998 tot het jaar waarin u werkloos wordt. Een jaar telt mee als arbeidsverleden als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Tot 1 januari 2013: als u over ten minste 52 dagen sv-loon heeft gekregen. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte en of u het hele jaar gewerkt heeft. Het jaar waarin de WW-uitkering begint, telt niet mee. 
  • Vanaf 1 januari 2013: als u over 208 of meer uren sv-loon heeft gekregen.

Voldoet een jaar niet aan deze voorwaarden, dan kan dat jaar soms toch (gedeeltelijk) meetellen als arbeidsverleden.

Fictief arbeidsverleden

Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot en met 1997. Het maakt daarbij niet uit of u in die periode wel of niet gewerkt heeft.