Stel: u kunt in dienst komen bij een werkgever maar u verdient dan een lager inkomen dan daarvoor. U wilt voorkomen dat u werkloos raakt of blijft en u accepteert deze baan. Wordt u daarna (opnieuw) werkloos? Dan geldt mogelijk het garantiedagloon. Bij het garantiedagloon nemen we uw oude, hogere inkomen als basis voor uw WW-uitkering. In dit geval is uw WW-uitkering dan ook hoger dan als de WW-uitkering gebaseerd zou zijn op het nieuwe, lagere inkomen. Om in aanmerking te komen voor het garantiedagloon, zijn 2 situaties mogelijk.

Van baan naar baan en daarna WW

Bent u van de ene werkgever in dienst gekomen bij een andere werkgever? En wordt u daarna werkloos? Dan gelden de volgende voorwaarden voor het garantiedagloon WW:

  • U heeft minimaal 1 jaar bij uw vorige werkgever gewerkt.
  • Aansluitend op deze baan heeft u 1 of meer banen gehad waardoor u toen niet werkloos bent geworden.
  • Uw laatste baan is geëindigd binnen 54 weken na de beëindiging van uw vorige baan met een hoger loon.

Van WW naar baan en daarna opnieuw WW

Gaat u vanuit de WW aan de slag bij een werkgever en wordt u daarna weer werkloos? Dan gelden de volgende voorwaarden voor het garantiedagloon:

  • U heeft minimaal 1 jaar gewerkt in uw oude baan, voordat u werkloos werd.
  • Na deze baan had u recht op een WW-uitkering.
  • Uw WW-uitkering eindigde doordat u een nieuwe baan kreeg en uw inkomsten meer waren dan 87,5% van uw WW-maandloon.
  • U wordt werkloos, uw vorige WW-uitkering wordt niet voortgezet, maar u heeft wel recht op een nieuwe WW-uitkering.
  • Deze nieuwe uitkering start binnen 1 jaar na het begin van de vorige WW-uitkering.