Heeft u een baan geaccepteerd met een lager loon dan uw vorige baan en wordt u opnieuw werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op het garantiedagloon. Bij het garantiedagloon gebruiken we uw oude inkomen als basis voor de berekening van uw WW-uitkering. Uw WW-uitkering is dan hoger.

Als u WW aanvraagt, controleren wij automatisch of u recht heeft op het garantiedagloon. U krijgt het garantiedagloon in 2 situaties:

U ging van baan naar baan en krijgt daarna WW

Dan gelden de volgende voorwaarden voor het garantiedagloon:

  • U heeft minimaal 1 jaar gewerkt bij uw eerdere werkgever.
  • Na deze baan had u meteen een nieuwe baan waardoor u geen WW-uitkering kreeg.
  • U wordt werkloos en u heeft recht op een WW-uitkering.
  • Er zitten maximaal 54 weken tussen het einde van de eerdere baan en het einde van uw laatste baan.

U had WW tussen 2 banen en krijgt opnieuw WW

Dan gelden de volgende voorwaarden voor het garantiedagloon:

  • U heeft minimaal 1 jaar gewerkt bij uw oude werkgever, voordat u werkloos werd.
  • Na deze baan kreeg u een WW-uitkering.
  • Uw WW-uitkering eindigde, omdat u een nieuwe baan kreeg en uw inkomsten hoger waren dan 87,5% van uw WW-maandloon.
  • U wordt opnieuw werkloos en uw vorige WW-uitkering krijgt u niet meer. U heeft wel recht op een nieuwe WW-uitkering.
  • Deze nieuwe uitkering start binnen 1 jaar na het begin van de vorige WW-uitkering.

55 jaar of ouder voor 2015

Bent u voor 2015 gaan werken voor een lager loon en was u toen 55 jaar of ouder? Als u opnieuw werkloos wordt, kunt u misschien ook het garantiedagloon krijgen. Neem voor meer informatie contact met ons op via UWV Telefoon Werknemers.