Wij berekenen de hoogte van uw WW-uitkering met het sv-loon (loon sociale verzekeringen) dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.

Sv-loon

Het sv-loon is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt. Op Wat is sv-loon? kunt u lezen uit welke onderdelen het sv-loon bestaat.

Dagloon

Met uw sv-loon berekenen wij uw dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in de periode van 1 jaar. Hiervoor delen we uw sv-loon door het totale aantal werkdagen van de maanden waarin u loon kreeg.

  • De periode van 1 jaar begint 1 jaar en 1 kalendermaand (of 4-wekenperiode) voor uw eerste werkloosheidsdag.
  • De periode eindigt op de laatste dag van de een-na-laatste volledige maand (of 4-wekenperiode) voordat u werkloos werd. De laatste volledige maand of 4-wekenperiode telt dus niet mee.

Voorbeeld: U bent werkloos geworden op 1 april 2023 en u ontving uw loon per maand. De periode van een jaar loopt dan van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023. Uw loon over de maand maart 2023 telt dus niet mee voor de berekening van uw dagloon.

Gereserveerd loon

Voor uitkeringen vanaf 1 januari 2022 rekenen wij bij het bepalen van uw dagloon met gereserveerde loononderdelen in plaats van betaalde loononderdelen. Dit betekent dat wij het volgende doen:

  • Wij halen van uw sv-loon het betaalde vakantiegeld of het betaalde AVWB (arbeidsvoorwaardenbedrag) af. Onder het AVWB vallen de eindejaarsuitkering of dertiende maand en het Individueel Keuzebudget (IKB), ook wel keuzeplan genoemd.
  • Wij tellen het sv-loon op bij uw gereserveerde vakantiegeld of AVWB.
  • Het bedrag dat overblijft, delen wij door het totale aantal werkdagen in de maanden waarin u loon kreeg.

Wij houden rekening met uw gereserveerde loon, omdat het dagloon op deze manier goed laat zien wat u verdiend heeft in het afgelopen jaar.

Is uw dagloon hoger dan het wettelijk maximumdagloon van € 274,44? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon.

WW-maandloon

Met uw dagloon berekenen wij wat u gemiddeld per maand verdiende (uw WW-maandloon). Uw WW-maandloon is uw WW-dagloon maal 21,75 (het gemiddelde aantal werkdagen per maand).

De hoogte van uw WW-uitkering

Tijdens de eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW-uitkering 75% van uw WW-maandloon. Daarna is uw uitkering 70% van uw WW-maandloon.

Werkt u tijdens uw WW-uitkering en wilt u weten hoe hoog uw uitkering wordt? Met de Rekenhulp: hoe hoog is mijn uitkering als ik werk tijdens mijn WW? kunt u een inschatting maken van de hoogte van uw bruto WW-uitkering.

Let op: Bent u werkloos geworden na de eerste dag van de maand? Dan ontvangt u in de eerste maand alleen een uitkering over de dagen vanaf uw eerste WW-dag.