Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?

Hoe berekent UWV de hoogte van mijn WW-uitkering?

Wij berekenen de hoogte van uw WW-uitkering met het sv-loon (sociale verzekeringsloon) dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.

Sv-loon

Het sv-loon is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalde. Op uwv.nl/svloon kunt u lezen uit welke onderdelen het sv-loon bestaat.

Dagloon

Met uw sv-loon berekenen wij uw dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in de periode van 1 jaar. Hiervoor delen we uw sv-loon door het totale aantal werkdagen van de maanden waarin u loon kreeg.

  • De periode van 1 jaar begint 1 jaar en 1 kalendermaand (of 4-wekenperiode) voor uw eerste werkloosheidsdag.
  • De periode eindigt op de laatste dag van de een-na-laatste volledige maand (of 4-wekenperiode) voordat u werkloos werd. De laatste volledige maand of 4-wekenperiode telt dus niet mee.

Voorbeeld: U bent werkloos geworden op 1 april 2021 en u ontving uw loon per maand. De periode van een jaar loopt dan van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021. Uw loon over de maand maart 2021 telt dus niet mee voor de berekening van uw dagloon.

Is uw dagloon hoger dan het wettelijk maximumdagloon van € 225,57? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon.

WW-maandloon

Met uw dagloon berekenen wij wat u gemiddeld per maand verdiende (uw WW-maandloon). Uw WW-maandloon is uw WW-dagloon maal 21,75 (het gemiddelde aantal werkdagen per maand).

De hoogte van uw WW-uitkering

Tijdens de eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW-uitkering 75% van uw WW-maandloon. Daarna is uw uitkering 70% van uw WW-maandloon.

Heeft u naast uw WW-uitkering andere inkomsten? Dan verrekenen wij uw inkomsten met uw WW-maandloon. Kijk voor meer informatie bij Uw WW-uitkering berekenen als u inkomsten heeft.

Let op: Bent u werkloos geworden na de eerste dag van de kalendermaand? Dan ontvangt u geen WW voor de dagen waarop u in die maand nog in dienst was.