Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?

Hoe berekent UWV de hoogte van mijn WW-uitkering?

Wij berekenen de hoogte van uw WW-uitkering met het sv-loon (sociale verzekeringsloon) dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Ook als u dit loon bij verschillende werkgevers verdiende. Of als u het heeft verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever. U kunt deze dienstverbanden en inkomsten bekijken op Mijn UWV bij uw arbeidsverleden.

Sv-loon

Het sv-loon is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalde. Op uwv.nl/svloon kunt u lezen uit welke onderdelen het sv-loon bestaat.

Dagloon

Uw dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende. Hiervoor delen we uw sv-loon door het totale aantal werkdagen van de maanden waarin u loon kreeg.

  • De periode van 1 jaar begint 1 jaar en 1 kalendermaand (of vierwekenperiode) voor uw eerste werkloosheidsdag.
  • De periode eindigt op de laatste dag van de een-na-laatste volledige maand (of vierwekenperiode) voordat u werkloos werd. De laatste volledige maand of vierwekenperiode telt dus niet mee.

Voorbeeld: U bent werkloos geworden op 1 april 2019 en u ontving uw loon per maand. De periode van een jaar loopt dan van 1 maart 2018 tot en met 28 februari 2019. Uw loon over de maand maart 2019 telt dus niet mee voor de berekening van uw dagloon.

Is uw dagloon hoger dan het wettelijk maximumdagloon van € 225,57? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon.

WW-maandloon

Met uw dagloon berekenen wij wat u gemiddeld per maand verdiende (uw WW-maandloon). Uw WW-maandloon is uw WW-dagloon maal 21,75 (het gemiddelde aantal werkdagen per maand).

De berekening van uw WW-uitkering

Wij berekenen uw WW-uitkering met uw WW-maandloon. Als u geen inkomsten naast uw uitkering heeft, dan is uw bruto WW-uitkering:

  • tijdens de eerste 2 maanden: 75% van uw WW-maandloon
  • vanaf de derde maand: 70% van uw WW-maandloon

Werkt u of gaat u werken naast uw WW-uitkering? Dan trekken wij uw inkomsten af van uw WW-maandloon.

Let op: bent u werkloos geworden na de eerste dag van de kalendermaand? Dan ontvangt u geen WW voor de dagen waarop u in die maand nog in dienst was.