Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?

Hoe berekent UWV de hoogte van mijn WW-uitkering?

De hoogte van uw WW-uitkering bepalen wij met het sv-loon (sociale verzekeringsloon) dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Het sv-loon is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald.

Sv-loon

Met uw sv-loon berekenen wij hoeveel u gemiddeld per dag verdiende (uw dagloon). En met uw dagloon berekenen wij wat u gemiddeld per maand verdiende (uw WW-maandloon). Uw WW-uitkering is een vast percentage van uw WW-maandloon.

Enkele onderdelen tellen niet mee voor het sv-loon, bijvoorbeeld:

  • pensioenpremie
  • onkostenvergoeding
  • ontslagvergoeding

Dagloon

Voor het berekenen van uw dagloon kijken we naar het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Ook als u dit loon bij verschillende werkgevers verdiende. Of als u dit loon heeft verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.

Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon van € 219,28. Is uw dagloon hoger? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon.

Om uw dagloon te berekenen, delen wij uw sv-loon door het totale aantal werkdagen van de maanden waarin u loon kreeg.

  • De periode van 1 jaar begint 1 jaar en 1 kalendermaand (of vierwekenperiode) voor uw eerste werkloosheidsdag.
  • De periode eindigt op de laatste dag van de een-na-laatste volledige maand (of vierwekenperiode) voordat u werkloos werd. De laatste volledige maand of vierwekenperiode telt dus niet mee.

Voorbeeld: U bent werkloos geworden op 1 april 2019 en u ontving uw loon per maand. De periode van een jaar loopt dan van 1 maart 2018 tot en met 28 februari 2019. Uw loon over de maand maart 2019 telt dan niet mee voor de berekening van uw dagloon.

WW-maandloon

Met uw dagloon berekenen wij uw WW-maandloon. Uw WW-maandloon is uw WW-dagloon maal 21,75 (het gemiddelde aantal werkdagen per maand). 

De berekening van uw WW-uitkering

Wij berekenen uw WW-uitkering met uw WW-maandloon. Als u geen inkomsten naast uw uitkering heeft, dan is uw bruto WW-uitkering:

  • tijdens de eerste 2 maanden: 75% van uw WW-maandloon
  • vanaf de derde maand: 70% van uw WW-maandloon

Werkt u of gaat u werken naast uw WW-uitkering? Dan trekken wij uw inkomsten af van uw WW-maandloon.

Let op: als u werkloos bent geworden na de eerste dag van de kalendermaand, dan ontvangt u geen WW voor de dagen waarop u in die maand nog in dienst was.