Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?

Hoe berekent UWV de hoogte van mijn WW-uitkering?

De hoogte van uw WW-uitkering bepalen wij met het sv-loon (sociale verzekeringsloon) dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Het sv-loon is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald. 

Met uw sv-loon berekenen wij hoeveel u gemiddeld per dag verdiende (uw dagloon). En met uw dagloon berekenen wij wat u gemiddeld per maand verdiende (uw WW-maandloon). Uw WW-uitkering is een vast percentage van uw WW-maandloon. Er is wel een maximumdagloon en een maximummaandloon

Werkt u of gaat u werken naast uw WW-uitkering? Dan trekken wij uw inkomsten af van uw WW-maandloon.  

Sv-loon

Een aantal onderdelen van uw inkomsten telt niet mee voor het sv-loon, bijvoorbeeld: 

  • pensioenpremie
  • inleg in een levensloopregeling
  • onkostenvergoeding
  • ontslagvergoeding

Dagloon

Voor het berekenen van uw dagloon kijken we naar het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Ook als u dit loon bij verschillende werkgevers verdiende. Of als u dit loon heeft verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.

  • De periode van 1 jaar begint 1 jaar en 1 kalendermaand (of vierwekenperiode) voor uw eerste werkloosheidsdag. 
  • De periode eindigt op de laatste dag van de op een na laatste volledige maand (of vierwekenperiode) voordat u werkloos werd. De laatste maand of vierwekenperiode telt dus niet mee.

Voorbeeld: U bent werkloos geworden op 1 april 2016 en u ontving uw loon per maand. De periode van een jaar loopt dan van 1 maart 2015 tot en met 29 februari 2016. Uw loon over de maand maart 2016 telt dan niet mee voor de berekening van uw dagloon.

Om uw dagloon te berekenen, delen wij uw sv-loon door het totale aantal werkdagen die zitten in de maanden waarin u loon kreeg.

WW-maandloon

Met uw dagloon berekenen wij uw WW-maandloon. Uw WW-maandloon is uw WW-dagloon maal 21,75 (het gemiddelde aantal werkdagen per maand). 

De berekening van uw WW-uitkering

Wij berekenen uw WW-uitkering met uw WW-maandloon. Als u geen inkomsten naast uw uitkering heeft, dan is uw bruto WW-uitkering:

  • tijdens de eerste 2 maanden: 75% van uw WW-maandloon
  • vanaf de derde maand: 70% van uw WW-maandloon

Let op: als u werkloos bent geworden na de eerste van de kalendermaand, dan ontvangt u geen WW voor de dagen waarop u in die maand nog werkte.