Op Mijn UWV ziet u onder ‘Persoonlijke gegevens’ > ‘Hoogte en duur WW-uitkering’ een schatting van de duur van uw WW-uitkering. U kunt de duur ook zelf berekenen met de rekenhulp: Hoelang duurt mijn WW-uitkering?

Stopt uw WW-uitkering en heeft u nog geen nieuw werk gevonden? Bekijk dan hieronder de mogelijkheden om een bijstandsuitkering, een IOW-uitkering, een IOAW-uitkering of een aanvulling WW via uw cao te krijgen. De datum waarop uw WW-uitkering stopt, staat in de brief met de beslissing over uw WW-aanvraag.