Mijn uitkering stopt om een andere reden

Ik verblijf in een land buiten Nederland

Soms kan een verblijf buiten Nederland reden zijn om uw WW-uitkering te stoppen. Uw uitkering stopt als u naar een ander land gaat omdat u daar meer kans heeft op een baan. Of u bent op vakantie zonder behoud van uitkering, of u bent in een ander land dan Nederland om een andere reden dan vakantie. Bent u daarna weer beschikbaar voor betaald werk in Nederland? Dan kunt u een aanvraag doen om uw uitkering te laten herleven. Die aanvraag moet u wel doen binnen 6 maanden nadat wij uw uitkering hebben stopgezet.