Mijn uitkering stopt om een andere reden

Ik ben gedetineerd

De WW-uitkering stopt op het moment dat u gedetineerd wordt en bijvoorbeeld in de gevangenis, in een huis van bewaring of in een tbs-kliniek zit. U ontvangt hierover een brief van ons. Als u binnen 6 maanden weer vrijkomt, dan kunt u uw WW-uitkering weer opnieuw aanvragen via werk.nl. Voor uw aanvraag heeft u het ontslagbewijs van de detentie nodig. Blijft u langer dan 6 maanden in detentie? Dan heeft u na die 6 maanden geen recht meer op een WW-uitkering.