De overheid bepaalt hoe hoog de AOW-leeftijd is. De precieze AOW-leeftijd is pas 5 jaar van tevoren bekend. Kijk daarom ieder jaar in januari wat uw AOW-leeftijd is.

Als u de AOW-leeftijd bereikt, dan stopt uw WW-uitkering automatisch. Voordat u die leeftijd bereikt, krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met die brief kunt u AOW aanvragen. De SVB betaalt de AOW. 

Stopt uw WW-uitkering omdat u de AOW-leeftijd bereikt? Dan ontvangt u van ons een brief waarin staat wat de laatste betaaldatum is van uw WW-uitkering. En u ontvangt binnen 3 weken het vakantiegeld waar u nog recht op heeft. 

Fijn om te weten: u hoeft in het laatste jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt niet meer te solliciteren.