Als u met een (bruikleen)auto naar uw werk gaat, kunt u een kilometervergoeding aanvragen voor de brandstofkosten. U krijgt een kilometervergoeding als uw inkomen lager is dan de inkomensgrens. De inkomensgrens telt niet voor bijzondere vervoermiddelen, zoals een rolstoelbus.

Op normbedragen voorzieningen leest u hoe hoog deze vergoeding is en wat u zelf moet bijdragen.

Het kan zijn dat u ook problemen met vervoer heeft in uw privéleven. Dan heeft u misschien ook recht op een vergoeding voor privékilometers. Als u alleen een vergoeding voor privékilometers nodig heeft, kunt u die aanvragen bij uw gemeente.