Het marketingplan is het onderdeel van uw ondernemingsplan waarin u beschrijft hoe u uw bedrijf in de markt zet. Met de markt bedoelen we de andere bedrijven die hetzelfde product als u leveren (concurrentie). En de klanten die gebruikmaken van uw diensten, of die uw producten kopen.

In het plan staan een marktanalyse en marktstrategie. Daarmee bedoelen we het volgende:

 • Welke kansen en risico’s bestaan er in uw markt?
 • Hoe gaat u die kansen gebruiken en hoe voorkomt u de risico’s af?
 • Wie zijn uw klanten? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van die klanten?
 • Wie bieden dezelfde of vergelijkbare diensten of producten aan? Dus wie zijn uw concurrenten?

Met een sterkte-zwakteanalyse beschrijft u de positie van uw bedrijf in de markt. Deze SWOT-analyse staat voor:

 • Strenghts (sterke punten)
 • Weaknesses (zwakke punten)
 • Opportunities (mogelijkheden)
 • Threats (dreigingen).

Met de marketingmix bepaalt u uw marketingaanpak. In uw plan beschrijft u de volgende 5 P’s:

 • product
 • prijs
 • plaats
 • promotie
 • personeel