Heeft u een aanpassing aan uw werkplek nodig om uw werk goed uit te kunnen voeren? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor deze voorziening. Voorbeelden van een aanpassing aan uw werkplek zijn een aangepast toilet, een traplift of een aanpassing aan de bedrijfsruimte.