Voordelen en regelingen voor werkgevers

Proefplaatsing

Heeft u uitzicht op een baan, maar twijfelt de werkgever of u het werk aankunt? Dan is een proefplaatsing misschien een goede oplossing. U gaat dan 2 maanden werken bij een werkgever. Hierdoor krijgt u de kans om ervaring op te doen en u te bewijzen in de functie. Tijdens de proefplaatsing houdt u uw uitkering en betaalt uw werkgever u nog geen salaris.

Uw werkgever moet wel op papier verklaren dat hij van plan is om u een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden. Na de proefplaatsing is een proeftijd niet meer nodig. Als u en uw werkgever tevreden zijn over de proefplaatsing, kunt u direct in dienst treden.

Voorwaarden proefplaatsing

Een van de volgende situaties moet voor u gelden:

  • U krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En de verwachting is dat u zonder proefplaatsing moeilijk werk kunt vinden.
  • U heeft nog niet eerder bij uw werkgever gewerkt. Heeft u wel eerder bij uw werkgever gewerkt? Dan kan uw werkgever u alleen een proefplaatsing aanbieden:
    • in een andere functie, of
    • in dezelfde functie die uw werknemer had voordat hij ziek werd. De proefplaatsing is om te bepalen of uw werknemer nog geschikt is voor de functie.
  • U heeft een WW-uitkering. En de verwachting is dat u zonder proefplaatsing moeilijk werk kunt vinden. U moet minstens 3 maanden werkloos zijn. Er geldt wel een uitzondering: als u jonger bent dan 27 jaar en geen startkwalificatie (een havo-, vwo-, mbo-niveau-2-diploma of hoger diploma) heeft. Of u heeft, voordat u een WW-uitkering kreeg, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering gehad. En u kunt niet meer werken in uw oude functie.

Voldoet u aan alle voorwaarden? En vinden wij bovendien dat proefplaatsing voor u een goede manier is om uw mogelijkheden om te werken te vergroten? Dan geven wij toestemming voor 2 maanden. Deze periode is gelijk aan de gewone proeftijd en meestal voldoende om te kijken of u geschikt bent voor de functie.

Aanvragen proefplaatsing

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Meestal ontvangt u binnen 2 weken al een beslissing van ons. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Mijn uitkering tijdens proefplaatsing

Krijgt u toestemming? Dan betalen wij uw uitkering door en de werkgever hoeft geen loon te betalen. Stopt uw uitkering tijdens de proefplaatsing, omdat deze de maximale duur heeft bereikt? Dan stoppen wij met betalen. U kunt dan wel doorgaan met de proefplaatsing.

Ziek of op vakantie tijdens proefplaatsing

Wordt u ziek tijdens uw proefplaatsing? Dan kunt u de proefplaatsing verlengen met de tijd dat u ziek was. Als u op vakantie gaat tijdens uw proefplaatsing kunt u niet verlengen. Dan blijft de duur van uw proefplaatsing 2 maanden.

Langere proefplaatsing

Denken u en de werkgever dat er meer tijd nodig is om te kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie? Dan kunt u op het formulier 'Aanvraag proefplaatsing' aangeven waarom u vindt dat er een langere periode nodig is. De werkgever moet dit uitgebreid toelichten. Wij beoordelen of een langere periode nodig is. De proefplaatsing duurt maximaal 6 maanden. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.