Heeft u uitzicht op een baan, maar twijfelt de werkgever of u het werk aankunt? Dan is een proefplaatsing misschien een goede oplossing. U gaat dan 2 maanden werken bij een werkgever. Hierdoor krijgt u de kans om ervaring op te doen en u te bewijzen in de functie. Tijdens de proefplaatsing houdt u uw uitkering en betaalt uw werkgever u nog geen salaris.

Uw werkgever moet wel op papier verklaren dat hij van plan is om u een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden en voor minimaal hetzelfde aantal uren dat u op proef werkte. Na de proefplaatsing is een proeftijd niet meer nodig. Als u en uw werkgever tevreden zijn over de proefplaatsing, kunt u direct in dienst treden.

Voorwaarden proefplaatsing

Voor een proefplaatsing moet u in elk geval een uitkering van UWV hebben. Daarnaast geldt 1 van de volgende situaties:

  • U heeft nog niet eerder bij uw werkgever gewerkt.
  • U heeft eerder bij uw werkgever gewerkt, maar in een andere functie.
  • U heeft eerder bij uw werkgever gewerkt in dezelfde functie, voordat u ziek werd. De proefplaatsing is om te bepalen of u nog geschikt bent voor de functie.

Wij geven u toestemming voor een proefplaatsing als wij vinden dat dit uw mogelijkheden om te werken vergroot. De duur van de proefplaatsing is 2 maanden. Deze periode is gelijk aan de gewone proeftijd. Meestal is dit voldoende om te kijken of u geschikt bent voor de functie.

Aanvragen proefplaatsing

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Meestal ontvangt u binnen 2 weken al een beslissing van ons. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Mijn uitkering tijdens proefplaatsing

Als u toestemming krijgt voor de proefplaatsing, dan betalen wij uw uitkering door. De werkgever hoeft geen loon te betalen. Wanneer uw uitkering stopt tijdens de proefplaatsing omdat de maximale duur is bereikt, dan stoppen wij met betalen. U kunt dan wel doorgaan met de proefplaatsing.

Ziek of op vakantie tijdens proefplaatsing

Wanneer u ziek wordt tijdens de proefplaatsing, dan kunt u de proefplaatsing verlengen met de tijd dat u ziek was. U kunt uw proefplaatsing niet verlengen als u op vakantie gaat. De duur van uw proefplaatsing blijft dan 2 maanden.

Langere proefplaatsing

Denken u en de werkgever dat er meer tijd nodig is om te kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie? Dan kunt u op het formulier 'Aanvraag proefplaatsing' aangeven waarom u vindt dat er een langere periode nodig is. De werkgever moet dit uitgebreid toelichten. Wij beoordelen of een langere periode nodig is. De proefplaatsing duurt maximaal 6 maanden. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.

Proefplaatsing zonder arbeidsvermogen

Hebben wij beoordeeld dat u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? Maar wilt u wel werken? Op Toch werken met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen leest u hoe wij u daarbij kunnen helpen.