Voordelen en regelingen voor werkgevers

Compensatieregeling oudere werknemer

Bent u geboren vóór 8 juli 1954 en heeft u ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering ontvangen? Dan kan een nieuwe werkgever gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werknemers (eerder heette dit de Compensatieregeling 55+). Dat betekent dat u in de eerste 5 jaar van uw dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgt, als u ziek wordt. Maar: dit geldt alleen als u op of na 8 juli 2009 bij uw werkgever in dienst bent gekomen.