Heeft u werk gevonden en is er al contact met een jobcoach? Dan kunt u samen een aanvraag indienen voor uw begeleiding. De jobcoach vult deze aanvraag samen met u en uw werkgever in. Daarna dient de jobcoach uw aanvraag bij ons in.

Bent u nog op zoek naar een jobcoach? Dan kunt u uw arbeidsdeskundige hierbij om hulp vragen. Of u kunt kijken op de lijst met erkende jobcoachleveranciers.

Hoelang krijg ik begeleiding van een externe jobcoach?

Als wij toestemming geven om de begeleiding door de jobcoach te vergoeden, dan mag hij dit voor een aantal uren per werkweek doen. Dit hangt af van hoeveel uren u werkt en hoeveel begeleiding u nodig heeft.

De jobcoach helpt u met inwerken zolang uw eerste arbeidsovereenkomst duurt. Hij laat ons daarna weten hoe het met u gaat. Als het nodig is kan de externe jobcoach u blijven begeleiden. Hij doet dit steeds zo lang uw (tijdelijke) arbeidsovereenkomst duurt.

Dit duurt maximaal 3 jaar. Het is de bedoeling dat u uw werk daarna zelfstandig kunt doen. Alleen in bijzondere gevallen kan de jobcoach u langer dan 3 jaar begeleiden. UWV bekijkt dit van geval tot geval.