De jobcoach

De externe jobcoach

De externe jobcoach kunt u zelf aanvragen. Als u hiervoor subsidie van UWV wilt krijgen, moet de jobcoach voor een goedgekeurde jobcoachorganisatie werken. Daarnaast beoordeelt UWV zijn werk.

Voorwaarden vergoeding externe jobcoach

U kunt een vergoeding voor een externe jobcoach aanvragen als u;

Wilt u weten of u begeleiding van een externe jobcoach kunt krijgen? Neem dan contact op met een arbeidsdeskundige van UWV.

Erkende jobcoachleveranciers

UWV werkt alleen samen met externe jobcoaches die zijn aangesloten bij een jobcoachorganisatie die is erkend door UWV. Deze vindt u op de lijst met erkende jobcoachleveranciers.

Vergoeding voor een externe jobcoach aanvragen

U vraagt vergoeding voor een externe jobcoach aan samen met de jobcoach die u begeleidt.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft opgestuurd. Dan moeten wij wel alle belangrijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Hoelang krijg ik begeleiding van een externe jobcoach?

Heeft u werk gevonden? En geeft UWV toestemming voor begeleiding van een externe jobcoach? Dan helpt de jobcoach u minimaal een half jaar met inwerken. Hij laat ons na dit half jaar weten hoe het met u gaat. Daarna kan de externe jobcoach u blijven begeleiden. Elk half jaar bekijken we opnieuw of u de jobcoach nog nodig heeft. De begeleiding door de externe jobcoach duurt maximaal 3 jaar. Het is de bedoeling dat u uw werk daarna zelfstandig kunt doen. Alleen in bijzondere gevallen kan de jobcoach u langer dan 3 jaar begeleiden. Wij bekijken dit per geval.

Wat vergoedt UWV?

Wij vergoeden de uren die de externe jobcoach u ondersteunt. In het eerste jaar begeleidt de jobcoach u maximaal 10% van uw werktijd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit 15% van uw werktijd zijn. Wij bekijken dit per geval. In het tweede jaar is de begeleiding maximaal 5%. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit 7,5% zijn. In het derde jaar is de begeleiding maximaal 3%. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit 6% zijn.

Hoeveel u precies vergoed krijgt, hangt af van het aantal uren dat u werkt. De vergoeding betalen we direct aan de externe jobcoach. Van de vergoeding moet uw jobcoach ook de reisuren en reiskosten betalen.