Vervoer

Vervoer voor mijn kind

Als uw kind beroepsonderwijs (bijvoorbeeld op een ROC) of hoger onderwijs (hbo of universiteit) volgt en reizen lastig is, kunt u een vergoeding voor vervoer bij UWV aanvragen. Dit noemen we ook wel een voorziening. U vraagt hiervoor een vergoeding aan via Mijn UWV. Als uw kind naar het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs gaat, kunt u van de gemeente een vergoeding voor vervoer aanvragen.

Aanvragen voorziening: vergoeding vervoer

Koop niet alvast zelf!

U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De reden hiervoor is dat wij met vaste leveranciers werken. Wij bestellen het hulpmiddel meestal zelf. Bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen, vierwielige werkstoelen met rem en computervoorzieningen.

Voor een aantal hulpmiddelen werken wij niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld bij orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. Wij beoordelen dan of u een vergoeding kunt krijgen.

Zodra UWV de voorziening bestelt bij de leverancier bellen wij u en/of ontvangt u een brief. Hierin staat bij welke leverancier uw voorziening is besteld en wat de levertijd is.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Wat vergoedt UWV?

  • Als u uw kind zelf naar zijn onderwijsplek wilt brengen, kan UWV aanpassingen aan uw auto vergoeden. Die aanpassingen moeten wel speciaal voor gehandicapten en voor uw kind bedoeld zijn. Denk aan een kofferbaklift of oprijgoten voor een rolstoel. Zaken als een automatisch koppelingssysteem of een standaard rembekrachtiging horen hier niet bij.
  • Gaat uw kind op een aangepaste fiets naar school? In dat geval kunnen wij aanpassingen aan de fiets vergoeden.
  • Ook taxivervoer voor uw kind kunnen wij vergoeden. UWV vergoedt de goedkoopste voorziening die geschikt is voor uw kind. Het drempelbedrag vindt u op Normbedragen Voorzieningen.

Voorwaarden vergoeding vervoer

Uw kind moet voldoen aan de algemene voorwaarden. Om een vergoeding van ons te krijgen, geldt ook een aantal aanvullende voorwaarden. Deze gaan over het soort aanpassingen aan uw auto die wij vergoeden en het verschil tussen woon-werkverkeer en privékilometers.