UWV kan een kilometervergoeding voor de brandstofkosten geven als u of uw kind met een aangepaste (bruikleen)auto of bijzonder type auto naar de school of onderwijsinstelling gaat. 

Heeft u of uw kind naast het verplaatsen op of naar de school of onderwijsinstelling, ook problemen bij vervoer in privésituaties? Dan heeft u misschien ook recht op een vergoeding voor privékilometers.