Vervoer

Soms betaalt UWV een vergoeding voor het vervoer naar de school of de opleiding.
U kunt een vergoeding aanvragen voor vervoer in de volgende situaties:

  • U of uw kind volgt regulier onderwijs en heeft daarvoor recht op studiefinanciering.¬†
  • U of uw kind is jonger dan 30 jaar en u of uw kind heeft geen recht meer op studiefinanciering.

Dit geldt met terugwerkende kracht voor vervoer dat u vanaf 1 september 2016 heeft gehad. Wij vergoeden niet als u of uw kind speciaal onderwijs volgt.

Kijk welke van de 2 situaties voor u geldt:

  • Uw kind gaat beroepsonderwijs of hoger onderwijs volgen.
  • U volgt zelf beroepsonderwijs, hoger onderwijs, universitair onderwijs of volwassenenonderwijs, of u wilt dit gaan volgen.

30 jaar of ouder en geen studiefinanciering meer 

Bent u of is uw kind ouder dan 30 jaar, en is er geen recht meer op studiefinanciering? Dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. U kunt dan wel een voorziening voor werk aanvragen.