Vervoer

Start u een bedrijf of wilt u een bedrijf starten en is reizen naar uw werkplek lastig door uw ziekte of handicap? Dan kunnen wij u helpen met:

  • een vergoeding voor aanpassingen aan uw fiets of auto;
  • een bruikleenauto;
  • een vergoeding voor het gebruik van uw eigen auto;
  • een vergoeding voor taxivervoer.
Aanvragen voorziening: vergoeding vervoer

Reizen naar uw eventuele klanten vergoeden wij niet. Bent u alleen op zoek naar een vergoeding voor privévervoer? Informeer dan bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Koop niet alvast zelf!

U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De reden hiervoor is dat wij met vaste leveranciers werken. Wij bestellen het hulpmiddel meestal zelf. Bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen, vierwielige werkstoelen met rem en computervoorzieningen.

Voor een aantal hulpmiddelen werken wij niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld bij bureaustoelen, chauffeursstoelen en orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. Wij beoordelen dan of u een vergoeding kunt krijgen.

Zodra UWV de voorziening bestelt bij de leverancier bellen wij u en/of ontvangt u een brief. Hierin staat bij welke leverancier uw voorziening is besteld en wat de levertijd is.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Wat vergoedt UWV?

UWV vergoedt de goedkoopste voorziening die voor u geschikt is. Het drempelbedrag vindt u op Normbedragen Voorzieningen.

Hoelang krijg ik een vergoeding voor vervoer?

Als uw uitkering eindigt door de inkomsten uit uw werk als zelfstandige, krijgt u geen vervoersvergoeding meer. Dit gebeurt dan uiterlijk na een half jaar.

Voorwaarden vergoeding vervoer

U moet voldoen aan de algemene voorwaarden. Om een vergoeding van ons te krijgen, geldt ook een aantal aanvullende voorwaarden. Deze gaan over de hoogte van uw gezinsinkomen (inkomensgrens), het soort aanpassingen die wij vergoeden en het verschil tussen woon-werkverkeer en privékilometers.