Aanvulling op inkomen: inkomenssuppletie

Gaat u bij de start van uw eigen bedrijf minder verdienen dan u volgens UWV nog kunt verdienen? Dan kunt u een aanvullende uitkering krijgen die uw lagere inkomsten gedeeltelijk opvangt. Die uitkering heet inkomenssuppletie.

Voorwaarden inkomenssuppletie

U kunt mogelijk inkomenssuppletie krijgen als u een van de volgende situaties voor u geldt:

  • U krijgt een WAO- of WAZ-uitkering.
  • U krijgt een Wajong-uitkering die u vóór 1 januari 2010 heeft aangevraagd.
  • U bent 17 jaar en u heeft een ziekte of handicap.
  • U ontvangt na een herbeoordeling nog een gedeeltelijke WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
  • U verdient met uw eigen bedrijf minder dan wat u volgens UWV zou kunnen verdienen.

Met een WIA-uitkering kunt u géén inkomenssuppletie krijgen.

Aanvragen inkomens-/loonsuppletie

Hoeveel en hoelang kan ik inkomenssuppletie krijgen?

Heeft u een WAO- of WAZ-uitkering? Dan kunt u maximaal 4 jaar inkomenssuppletie krijgen. De inkomenssuppletie is in het eerste jaar maximaal 20% van de inkomsten die u volgens UWV kunt verdienen. Ieder jaar krijgt u een beetje minder: het tweede jaar krijgt u 75% van de inkomenssuppletie, het derde jaar 50%. En in het laatste jaar krijgt u 25%. Dit geldt ook als u een Wajong-uitkering heeft en vóór 1 januari 2010 inkomenssuppletie heeft aangevraagd.