Aanvulling op inkomen: inkomenssuppletie

Gaat u bij de start van uw eigen bedrijf minder verdienen dan u volgens UWV nog kunt verdienen? Dan kunt u een aanvullende uitkering krijgen die uw lagere inkomsten gedeeltelijk opvangt. Die uitkering heet inkomenssuppletie.

Voorwaarden inkomenssuppletie

U kunt mogelijk inkomenssuppletie krijgen als u een van de volgende situaties voor u geldt:

  • U krijgt een gedeeltelijke WAO- of WAZ-uitkering.
  • U verdient met uw eigen bedrijf minder dan wat u volgens UWV kunt verdienen.

Met een WIA- of een Wajong-uitkering kunt u géén inkomenssuppletie krijgen.

Aanvragen inkomens-/loonsuppletie

Hoeveel en hoelang kan ik inkomenssuppletie krijgen?

U kunt maximaal 4 jaar inkomenssuppletie krijgen. De inkomenssuppletie is in het eerste jaar maximaal 20% van de inkomsten die u volgens UWV kunt verdienen. Ieder jaar krijgt u een beetje minder: het tweede jaar krijgt u 75% van de inkomenssuppletie, het derde jaar 50%. En in het laatste jaar krijgt u 25%.