U kunt in spoedsituaties altijd gebruikmaken van een tolk, Ook als uw tolkuren bijna op zijn. U kunt in dat geval 24 uur per dag telefonisch of via sms contact opnemen met Tolkcontact. U vraagt dan achteraf extra tolkuren aan.

Wat zijn spoedsituaties?

Een spoedgeval is een onverwachte situatie waarop u zich niet heeft kunnen voorbereiden.
Bijvoorbeeld:

  • Medische situaties met spoed zoals huisarts, ziekenhuis of crisisopvang (GGZ));
  • Sterfgevallen, begrafenissen en crematies;
  • JustitiĆ«le situaties of politiesituaties met spoed;
  • Een examen (theorie of praktijk; niet vallend onder onderwijsuren).
  • Als uw tolk op het laatste moment afgezegd heeft (bijvoorbeeld door ziekte) en u geen vervanging heeft kunnen regelen.