Soms is een opdracht zo intensief of lang, dat de tolk geen pauze kan nemen. Dan kunt u een teamtolk inzetten. Twee tolken wisselen elkaar dan elke 15 tot 20 minuten af. Zij ondersteunen elkaar tijdens het tolken en daardoor is de kans op taalfouten kleiner.

U kunt gebruikmaken van een teamtolk als het volgende geldt:

  • in situaties voor werk of onderwijs: de tolkopdracht duurt langer dan 1 uur;
  • in priv├ęsituaties: de tolkopdracht duurt langer dan 2 uur;
  • tijdens de opdracht zijn geen pauzes mogelijk;
  • het is niet mogelijk is om van 2 verschillende tolken na elkaar gebruik te maken (bijvoorbeeld: eerst 1,5 uur tolk A, en daarna 1,5 uur tolk B).

Als u gebruikmaakt van een teamtolk, trekken wij de tolkuren van 1 tolk af. Beide tolken kunnen de getolkte uren declareren.

Twijfelt u of uw situatie aan de voorwaarden voor een teamtolk voldoet? Neem dan vooraf contact met ons op.