Als u voor uw werk naar het buitenland gaat, kunt u ook tolkuren uit uw tolkvoorziening gebruiken. Vraag hiervoor vooraf toestemming aan ons. Alleen de tolkuren worden vergoed. Alle overige kosten vergoeden wij niet. Denk aan reis- en verblijfkosten en andere onkosten.