U heeft voor de aanvraag van een voorziening uw inloggegevens voor DigiD nodig.
Als het nodig is, vragen wij u informatie mee te sturen met de aanvraag. Die voegt u dan toe als bijlage. U kunt de aanvraag dan alleen afmaken als u die bijlage meestuurt.

Als u bij het aanvragen niet alle informatie heeft, kunt u uw aanvraag opslaan en bewaren. U heeft dan 30 dagen om uw aanvraag af te maken.

Medische informatie meesturen

UWV heeft altijd informatie over uw medische situatie nodig om uw aanvraag voor een voorziening te beoordelen. In veel gevallen is UWV al op de hoogte van uw medische situatie. Bijvoorbeeld als u eerder een uitkering of voorziening aangevraagd heeft. Als dit nog niet zo is, vragen wij u om deze informatie binnen 14 dagen nadat u de aanvraag heeft ingediend naar ons op te sturen.

Als u deze informatie nog niet heeft, kunt u hiervoor terecht bij uw huisarts, een revalidatie arts of een specialistische arts in het ziekenhuis. De arts of specialist geeft aan wat de beperking is waarvoor u de voorziening aanvraagt.

Omdat dit om medische gegevens gaat, kunt u deze alleen via de post naar ons toesturen. Hiervoor gebruikt u het formulier Nasturen medische informatie bij aanvraag voorzieningen.

Ik wil mijn aanvraag niet via de computer doen

Als u de aanvraag niet digitaal kunt of wilt aanvragen, dan kunt u contact met ons opnemen. U krijgt dan via de post een aanvraagformulier dat u kunt invullen. Dit formulier stuurt u samen met de eventuele bijlagen per post terug naar UWV.

Brieven van UWV over mijn voorziening

Brieven over uw voorziening krijgt u digitaal van ons. De brieven staan klaar op Mijn UWV. Wilt u brieven over uw voorziening via de post ontvangen? Neem dan contact met ons op om dit door te geven.