Soms heeft UWV nog aanvullende gegevens van u nodig. Als wij om deze gegevens hebben gevraagd kunt u deze aanleveren via het uploadformulier Nasturen documenten na aanvraag voorziening in de Mijn UWV omgeving.

Als u de gegevens per post naar ons wilt toesturen dan gebruikt u het formulier Nasturen aanvullende informatie bij aanvraag voorzieningen.

Medische gegevens kunt u alleen via de post naar ons toesturen. Hiervoor gebruikt u het formulier Nasturen medische informatie bij aanvraag voorziening.