Als u een voorziening bij ons aanvraagt, dan beoordelen wij die op basis van de volgende voorwaarden:

  • U of uw kind heeft een beperking die langdurig is. Onder langdurig verstaan wij minstens 1 jaar. Voor onderwijs is dat minstens 3 maanden.
  • De voorziening die u aanvraagt maakt het werk of onderwijs mogelijk, door de beperking weg te nemen of te verminderen.
  • Met de voorziening kan u of uw kind veilig aan de slag op het werk of de opleiding.

Zijn er meer mogelijkheden, dan kiezen we voor de goedkoopste oplossing. Ook kijken we of de vergoeding voor de voorziening boven het drempelbedrag valt.

Binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingestuurd, ontvangt u onze beslissing met een toelichting. We kunnen alleen een beslissing maken als we alle gegevens die we nodig hebben van u hebben gekregen. Soms moeten we iets met u bespreken, of hebben we meer gegevens van u nodig. Als dat zo is nemen we contact met u op.

Hoe wij uw aanvraag voor een voorziening beoordelen, leest u in het Protocol Voorzieningen UWV (2021).