Binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingestuurd, ontvangt u onze beslissing. Dat kan alleen als we alle gegevens die we nodig hebben van u hebben gekregen. Soms moeten we iets met u bespreken, of hebben we meer gegevens van u nodig. Als dat zo is nemen we contact met u op.

Als u een voorziening aanvraagt, kijken wij altijd eerst of u een beperking heeft die langdurig is. De arts van UWV kan in uw medische gegevens lezen of dit het geval is. De voorziening die u aanvraagt, moet uw beperking wegnemen of verminderen zodat het mogelijk wordt om uw werk of taken uit te voeren.

Bij het toekennen van een voorziening kijken we naar een passende oplossing waarmee u in staat bent om uw werk of taken goed en veilig te doen. Zijn er meerdere mogelijkheden dan kiezen we voor de goedkoopste oplossing.

Ook kijkt UWV of de vergoeding voor uw voorziening boven het drempelbedrag valt.

Na de beoordeling krijgt u een brief met daarin ons besluit. In deze brief geven wij ook een toelichting op dit besluit.