Met de rekenhulp berekent u hoeveel premie u betaalt voor een vrijwillige arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsverzekering. De premie is op basis van uw dagloon (uw gemiddelde inkomsten). Houd gegevens over uw inkomsten bij de hand. Deze heeft u nodig om de berekening te maken.

Rekenhulp Verzekering van UWV

Let op: in de rekenhulp vult u zelf het dagloon in waarvoor u zich wilt verzekeren. Hebben wij uw aanvraag voor een vrijwillige verzekering ontvangen? Dan stellen wij de definitieve hoogte vast van het dagloon waarvoor u zich kunt verzekeren.

Voorbeeld premie vrijwillig verzekeren bij UWV

U vindt voorbeelden van de berekening van de premiebedragen bij een vrijwillige verzekering in het formulier Premiepercentages vrijwillige verzekering (doc, 103 kB).