Voorwaarden verzekeren bij UWV

Bent u niet verplicht verzekerd via uw werk of uitkering? Dan kunt u bij UWV een vrijwillige verzekering afsluiten voor de Ziektewet, WIA, WW of WAO. Als u dan ziek, arbeidsongeschikt of werkloos wordt, krijgt u toch een tijdelijk inkomen.

Voorwaarden vrijwillige verzekering binnenland (Ziektewet, WIA, WW, WAO)

Voorwaarden vrijwillige verzekering binnenland voor de Ziektewet (pdf, 516 kB)

Voorwaarden vrijwillige verzekering binnenland voor de WIA (pdf, 39 kB)
Voorwaarden vrijwillige verzekering voor de WW (pdf, 49 kB)
Voorwaarden vrijwillige verzekering voor de WAO (pdf, 34 kB)

Voorwaarden vrijwillige verzekering buitenland (Ziektewet, WIA)

Gaat u in een land buiten de EU/EER en Zwitserland werken? Dan kunt u een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet of WIA afsluiten. U bent dan verzekerd tegen verlies van inkomen bij ziekte, zwangerschap en arbeidsongeschiktheid. Om een Ziektewet- of WIA-uitkering te ontvangen, moet u in Nederland wonen of verblijven. Of u moet in een land wonen of verblijven waarmee Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten.

Voorwaarden vrijwillige verzekering in het buitenland voor de Ziektewet (pdf, 519 kB)
Voorwaarden vrijwillige verzekering in het buitenland voor de WIA (pdf, 37 kB)

Voorbeeld premie verzekeren bij UWV

Op het onderstaande formulier vindt u een aantal voorbeelden van de berekening van de premiebedragen bij een vrijwillige verzekering.

Premiepercentages vrijwillige verzekering (doc, 112 kB)