Waar moet ik mijn post voor de WIA naar toe sturen?

U stuurt uw post voor de WIA naar:

UWV
Postbus 69254
1060 CH Amsterdam

Als u een brief van ons ontvangen heeft, dan vindt u het postadres boven aan de brief. Heeft u een formulier ontvangen dat u moet terugsturen naar de arts of arbeidsdeskundige? U vindt het adres op het formulier.