Hoe hoog is mijn dagloon?

Het dagloon is de basis voor de berekening van uw WW-uitkering. Voor het berekenen van uw dagloon kijken we naar het sv-loon dat u verdiende in een periode van een jaar voordat u werkloos werd. Ook als u dit loon bij verschillende werkgevers heeft verdiend. Of als u dit loon heeft verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever. Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald.

Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon van € 214,28. Is uw dagloon hoger? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon. Bent u jonger dan 22 jaar en is uw dagloon lager dan het minimumloon van uw leeftijd? Dan kan het zijn dat uw dagloon wordt verhoogd.

Heeft u een jaar of korter gewerkt? Dan wordt het dagloon van uw WW-uitkering lager dan het gemiddelde loon per dag dat u verdiende bij uw werkgever(s). Dat komt doordat we het gemiddelde loon over het hele jaar nemen. We delen het loon dat u heeft verdiend door het totale aantal werkdagen die zitten in de maanden waarin u loon kreeg. Zo komen we tot een gemiddeld dagloon.

Als u een flexwerker, herintreder of starter bent 

Bent u een flexwerker, herintreder of starter? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2018 misschien een hoger dagloon en/of een tegemoetkoming. Dat geldt als:

  • u 2 WW-uitkeringen tegelijkertijd heeft of had;
  • uw laatste uitkering startte op of na 1 juli 2015 en uiterlijk 30 november 2016.

Lees meer hierover op Tegemoetkoming en hoger dagloon.