Hoe hoog is mijn dagloon?

Het dagloon is de basis voor de berekening van uw WW-uitkering. Voor het berekenen van uw dagloon kijken we naar het sv-loon dat u verdiende in een periode van een jaar voordat u werkloos werd. Ook als u dit loon bij verschillende werkgevers heeft verdiend. Of als u dit loon heeft verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever. Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald.

Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon van € 219,28. Is uw dagloon hoger? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon.