Het doelgroepregister is een landelijk register met gegevens van mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Dit is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn mensen die moeilijk werk vinden of behouden door een ziekte of handicap. UWV beheert het doelgroepregister.

Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers zorgen voor voldoende extra banen. Werkgevers kunnen opzoeken of u in het doelgroepregister staat.

Op Mijn UWV kunt u zelf controleren of u in het doelgroepregister staat. U kunt niet zien of andere mensen in het doelgroepregister staan.

Meer over het doelgroepregister leest u op Wat is het doelgroepregister?