Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u niet meer werken? Dan kunt u bij UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Wij beoordelen dan welke ondersteuning u kunt krijgen.

Er zijn 3 soorten ondersteuning:

  • Kunt u door uw ziekte of handicap niet het minimum(jeugd)loon verdienen? Dan kunt u misschien een Indicatie banenafspraak krijgen.
  • Kunt u alleen werken met begeleiding en aanpassingen op een werkplek die een gewone werkgever niet kan bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan geven wij een positief Advies indicatie beschut werk.
  • Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap, en kunt u daardoor nu en in de toekomst niet meer werken? Dan kunt u een Wajong-uitkering (Wajong 2015) krijgen.

U leest meer hierover op Ik wil ondersteuning aanvragen.