Met arbeidsvermogen bedoelen wij: of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit kan ook werk zijn waarmee u minder dan het minimumloon verdient, omdat u door uw ziekte of handicap minder aankunt dan andere werknemers. Of omdat u minder uren kunt werken.

U heeft bijvoorbeeld arbeidsvermogen als u:

  • met begeleiding kunt werken;
  • een voorziening nodig heeft om te kunnen werken;
  • alleen ‘beschut’ werk kunt doen.

Beschut werk is bedoeld voor mensen die door een ziekte of handicap alleen kunnen werken in een beschutte werkomgeving. Zij hebben meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek nodig, dan een gewone werkgever kan bieden.