Voor iedereen die in Nederland woont of werkt is de zorgverzekering verplicht. Wat gebeurt er als u zich niet heeft verzekerd?

U krijgt een brief van het Centraal administratiekantoor (CAK). Hierin legt het CAK uit wat u moet doen. U krijgt 3 maanden de tijd om u alsnog te verzekeren.
Heeft u na 3 maanden nog geen zorgverzekering? Dan krijgt u een boete van het CAK. Deze is ongeveer € 350. U krijgt dan weer 3 maanden de tijd om een zorgverzekering af te sluiten.
Heeft u ook dan nog geen zorgverzekering? Dan krijgt u weer een boete van ongeveer € 350 van het CAK. Ook dan krijgt u weer 3 maanden de tijd om u te verzekeren.
Als u zich ook na de tweede boete niet verzekert, wordt u gedwongen verzekerd. Dan selecteert het CAK een zorgverzekeraar voor u en meldt u daarbij aan. De premie voor deze verzekering (de zorgpremie) wordt ingehouden op uw loon of uitkering. Het CAK stuurt u hierover een brief.

Heeft u een uitkering van UWV? Dan kan  het CAK ons vragen om de premie op uw uitkering in te houden. Wij betalen deze zorgpremie dan door aan het CAK.
Het CAK bepaalt ook hoelang wij deze premie in moeten houden. Meestal moet u de premie na een jaar zelf betalen.