Als u uw zorgverzekeringspremie niet betaalt, krijgt u na 2 maanden bericht van uw zorgverzekeraar. Die biedt u dan een betalingsregeling aan.

Heeft u een betalingsachterstand van 4 maanden? Dan krijgt u opnieuw een bericht van uw verzekeraar. Hierin staat welke gevolgen het voor u heeft als u niet betaalt.

Is uw betalingsachterstand 6 maanden? Dan meldt uw zorgverzekeraar u als wanbetaler bij het Centraal administratiekantoor (CAK). U moet dan een ‘bestuursrechtelijke premie’ betalen. Deze premie is 30% of meer dan 30% hoger dan de premie van uw zorgverzekeraar.

Krijgt u een uitkering van UWV? Dan geeft het CAK ons de opdracht uw premie in te houden op uw uitkering. Dit zijn wij dan verplicht. Wij kunnen pas stoppen met het inhouden van deze premie als het CAK dat aan ons doorgeeft.

Heeft u een uitkering en een inkomen gelijk aan of onder het sociaal minimum? Of krijgt u een toeslag van UWV naast uw uitkering? Dan geldt een aangepaste regeling. U vindt meer informatie op de website van het Centraal administratiekantoor (CAK).

Bent u het niet eens met de melding van het CAK dat u een betalingsachterstand heeft? Of bent u het oneens met de hoogte van uw betalingsachterstand? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar moet u afmelden als wanbetaler.