Wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie geeft u door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft'.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Welke wijzigingen geef ik door?

Het gaat om de volgende wijzigingen:

Persoonlijke gegevens

 • Uw telefoonnummer wijzigt.
 • U wilt uw post op een ander adres dan uw woonadres ontvangen.
 • Uw rekeningnummer wijzigt.
 • U wilt dat UWV uw uitkering naar een ander (of uzelf) overmaakt.
 • U gaat langer dan 4 weken naar het buitenland. U leest meer op Vakantie doorgeven met een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
 • U verhuist naar het buitenland.
 • U gaat in detentie (bijvoorbeeld in een gevangenis of tbs-kliniek).

Let op: Een verhuizing binnen Nederland geeft u door aan uw gemeente, niet aan UWV. Wij ontvangen uw adreswijziging van de gemeente.

Werk in loondienst

 • U gaat in loondienst werken (ook uitzendwerk).
 • U gaat meer of minder uren per week werken.
 • Uw brutoloon (sv-loon) wijzigt.
 • De loonheffingskorting moet anders worden toegepast.
 • U stopt met werken in loondienst (ook uitzendwerk).

Werk als zelfstandige

 • U gaat werken als zelfstandige.
 • U werkt als zelfstandige en uw winst over dit jaar is waarschijnlijk hoger dan bekend is bij ons.
 • U werkt als zelfstandige en u bent in het afgelopen jaar meer of minder gaan werken dan in het jaar ervoor.
 • U stopt met werken als zelfstandige.

Andere inkomsten

 • U heeft andere inkomsten (niet uit werk in loondienst of werk als zelfstandige).
 • U krijgt naast uw uitkering(en) van UWV een uitkering van een andere organisatie.

Onbetaald werk of vrijwilligerswerk

 • U gaat meer of minder vrijwilligerswerk doen.
 • U krijgt meer of minder vergoeding voor uw vrijwilligerswerk.
 • U doet een onbetaalde klus.
 • U gaat vrijwilligerswerk doen bij een andere organisatie.

Opleiding en stage

 • U start of stopt met een opleiding of u heeft deze afgerond.
 • U start of stopt eerder met een stage.

Als u een toeslag van UWV krijgt

 • Uw leefsituatie wijzigt.
 • De inkomsten van uw partner wijzigen.

U leest meer op Wijzigingen die u moet doorgeven bij een toeslag van UWV.

Andere wijzigingen

 • Alle andere wijzigingen die invloed kunnen hebben op uw uitkering.
 • U start of stopt met dagactiviteiten.
 • U wilt dat UWV uw uitkering stopzet.

Let op: Heeft u een arbeidsdeskundige of adviseur werk? En wilt u beginnen of (eerder) stoppen met werk, een opleiding of een stage? Bespreek dit dan eerst met hem. U kunt contact opnemen via de werkmap of bel met UWV Telefoon Werknemers.