Als wij denken dat u door uw wijziging meer of minder kunt werken, dan gaan wij uw uitkering opnieuw beoordelen. Hoe wij dit doen, ligt aan uw situatie. Hebben wij al voldoende informatie? Dan krijgt u geen gesprek bij UWV. Misschien bellen wij u voor meer informatie. Dit doen wij ook als wij extra informatie willen opvragen bij uw huisarts of specialist. Soms krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Dit kan een gesprek zijn met een verzekeringsarts of sociaal medisch verpleegkundige en/of met een arbeidsdeskundige.

Gesprek met een verzekeringsarts of sociaal medisch verpleegkundige

De verzekeringsarts of sociaal medisch verpleegkundige bespreekt met u welke lichamelijke of psychische klachten u heeft. Hij vraagt wat u wel en niet kunt doen en of u daarbij last heeft van pijn of andere problemen. Als het nodig is, doet de arts of verpleegkundige lichamelijk onderzoek. Ook beoordeelt hij of de klachten tijdelijk zijn of blijvend. Misschien vraagt de arts of verpleegkundige of hij mag overleggen met uw huisarts of specialist. Als u een gesprek heeft gehad met de sociaal medisch verpleegkundige, bespreekt deze uw situatie altijd met de verzekeringsarts.

Gesprek met een arbeidsdeskundige

Als de verzekeringsarts vindt dat u kunt werken, dan krijgt u een gesprek met de arbeidsdeskundige. Hij bespreekt met u wat voor soort werk u kunt doen. Daarbij houdt hij rekening met uw opleiding en uw (werk)ervaring. En natuurlijk ook met uw mogelijkheden en beperkingen.

Rapport van het gesprek

Tijdens de beoordeling wordt er veel besproken. U ontvangt daarom per post een rapport van het gesprek met de arts en/of arbeidsdeskundige.

Een nieuwe beslissing over mijn uitkering

Als wij vinden dat u meer of minder kunt werken, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering, Soms passen we samen met u uw re-integratietraject aan. Na de nieuwe beoordeling ontvangt u een beslissingsbrief. Hierin staat of uw uitkering hoger wordt, gelijk blijft, lager wordt of stopt. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.