Sommige inkomsten hebben geen invloed op uw uitkering. Dit geldt ook voor spaargeld of eigen vermogen. Hier leest u welke dat zijn.

Let op: Ontvangt u een uitkering én een toeslag van UWV? Dan gelden er andere regels. Lees welke inkomsten u moet doorgeven als u een toeslag krijgt.

Inkomsten uit werk

De volgende inkomsten uit werk hebben geen invloed op uw uitkering:

 • verrekeningen en vergoedingen uit werk dat u deed voor de start van uw uitkering
 • bonussen die u krijgt bij een 25- en 40-jarig werkjubileum (van maximaal 1 maandloon)
 • inkomsten die te maken hebben met het beëindigen van uw werk, zoals ontslag- en transitievergoedingen
 • vergoeding die u krijgt voor vrijwilligerswerk, lager dan de maximale vergoeding

Als u een Wajong-uitkering heeft geldt ook:

 • eenmalige vergoeding van maximaal € 2.400 per jaar die onder de Werkkostenregeling valt

Als u een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering heeft geldt ook:

 • aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen en (pre)pensioen uit werk dat u deed voor de start van uw uitkering

Overige inkomsten en eigen geld

Deze inkomsten komen niet uit werk en hebben geen invloed op uw uitkering:

 • spaargeld of eigen vermogen
 • uw eigen persoonsgebonden budget (pgb)
 • alimentatie
 • kinderbijslag
 • huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag
 • niet-commerciële kamerverhuur
 • erfenis
 • loterij- en prijzengeld
 • lijfrente-uitkering
 • giften en crowdfunding
 • afkoop eenmalige pensioenuitkering van werk dat u deed voor uw uitkering
 • geld uit niet-commerciële (online) verkoop van eigen tweedehands spullen
 • studiefinanciering en levenlanglerenkrediet (LLLK)
 • private Aanvulling WW en WGA (PAWW)
 • inkomsten van uw partner
 • (nabestaanden)pensioen van uw partner
 • Tozo-uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)
 • gespaarde cryptovaluta. Let op: inkomsten uit handel of mining in cryptovaluta kunnen wel invloed hebben op uw uitkering. Namelijk als de Belastingdienst heeft beoordeeld dat het belastbaar inkomen is.

Twijfelt u of sommige inkomsten invloed hebben?

U mag uw inkomsten altijd aan ons doorgeven met het wijzigingsformulier. Wij bekijken dan of ze invloed hebben op uw uitkering. Als u in het buitenland woont, gebruik dan het formulier Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering.