Wat gebeurt er nadat ik een melding van een te late beslissing heb gedaan?

Zodra wij uw formulier 'Melding te late beslissing' hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Besluiten wij om uw melding niet te behandelen? Bijvoorbeeld omdat u de melding niet op de juiste manier heeft gedaan, of omdat wij niet te laat zijn met onze beslissing? Dan krijgt u daarover een brief.

Nog 2 weken

Nadat wij het formulier hebben ontvangen, proberen wij alsnog zo snel mogelijk te beslissen. Lukt ons dat niet binnen 2 weken? Dan kunt u een vergoeding krijgen. U ontvangt dan van ons een brief zodra wij de beslissing hebben genomen.

Heeft u na deze 2 weken nog geen beslissing ontvangen? Dan kunt u ook in beroep gaan bij de rechter.

Hoogte van de vergoeding

Als wij niet alsnog binnen 2 weken beslissen, dan kunt u een vergoeding krijgen. De hoogte van deze vergoeding is per 1 januari 2019:

  • de eerste 14 dagen € 23 per dag;
  • de volgende 14 dagen € 35 per dag;
  • de volgende dagen tot en met de 42e dag € 45 per dag.

De vergoeding gaat 2 weken nadat wij uw formulier 'Melding te late beslissing' hebben ontvangen in. De dag waarop wij u de beslissing op de aanvraag sturen, is de laatste dag van de vergoeding. Uw vergoeding loopt maximaal 42 dagen en is nooit hoger dan € 1442.

De betaling van de vergoeding

U ontvangt de vergoeding binnen 6 weken nadat u onze brief over de hoogte van de vergoeding heeft ontvangen. U ontvangt de vergoeding op het rekeningnummer dat u opgaf toen u melding maakte van de te late beslissing.
Heeft u geen rekeningnummer doorgegeven? Dan nemen wij hierover contact met u op zodra wij zeker weten dat u de vergoeding krijgt.