Wat gebeurt er na mijn melding van een te late beslissing?

Zodra uw formulier 'Melding te late beslissing' of uw brief hierover bij ons binnen is, krijgt u een ontvangstbevestiging. Wij proberen dan alsnog te beslissen binnen 2 weken vanaf de datum die in de ontvangstbevestiging staat.

Als wij uw melding niet behandelen dan krijgt u daarover een brief. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u de melding niet op de juiste manier heeft gedaan, of omdat wij niet te laat zijn met onze beslissing.

Vergoeding bij een te late beslissing

U krijgt een vergoeding als wij alsnog te laat zijn met een beslissing in de volgende situatie:

  • Wij hebben 2 weken na de ontvangstdatum van uw melding nog geen beslissing genomen.
  • U heeft geen brief gekregen waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben.

U kunt dan ook in beroep gaan bij de rechter.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van deze vergoeding is:

  • de eerste 14 dagen € 23 per dag
  • de volgende 14 dagen € 35 per dag
  • de volgende dagen tot en met maximaal de 42e dag € 45 per dag

De totale maximale vergoeding is € 1.442.

De vergoeding begint 2 weken na de dag dat wij uw melding hebben ontvangen. De dag waarop wij u de beslissing op de aanvraag sturen, is de laatste dag van de vergoeding.