In de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar staat wanneer u onze beslissing krijgt. Soms hebben wij meer tijd nodig om te beslissen. Is de periode waarbinnen wij moeten beslissen nog niet afgelopen? Dan kunnen wij deze periode verlengen of onderbreken.

Verlengen

Wij mogen de periode verlengen. Bijvoorbeeld als wij nog medisch advies nodig hebben. U krijgt daarover een brief voordat de oorspronkelijke periode waarbinnen wij moeten beslissen afloopt. In deze brief staat ook de nieuwe periode waarbinnen u een beslissing kunt verwachten.

Onderbreken

Soms onderbreken wij de periode. Bijvoorbeeld omdat wij niet genoeg gegevens hebben om uw aanvraag of bezwaar te behandelen. U krijgt daarover dan een brief. De periode loopt weer door zodra wij uw gegevens hebben ontvangen. Wij kunnen die periode meer dan 1 keer onderbreken. Tijdens de onderbreking nemen wij geen beslissing.

Heeft u ons een formulier ‘Melding te late beslissing’ gestuurd? Als wij uw melding in behandeling hebben genomen, mogen wij de periode waarbinnen wij moeten beslissen niet verlengen of onderbreken.