Betaling van uw Ziektewet-uitkering

Wij betalen uw Ziektewet-uitkering 1 keer per week achteraf. Het bedrag staat op woensdag of donderdag op uw rekening. De betaalspecificatie staat op maandag of dinsdag al voor u klaar op Mijn UWV.

Is bij uw ziekmelding aangegeven dat wij de uitkering aan uw werkgever moeten betalen? Dan merkt u niets van de betaling. Uw werkgever betaalt uw loon door. Hij verrekent de Ziektewet-uitkering met uw loon.

Ziek tijdens uw WW-uitkering

Bent u ziek geworden tijdens of na uw WW-uitkering en krijgt u daarom nu een Ziektewet-uitkering? Dan betalen wij uw Ziektewet-uitkering maandelijks. U moet hiervoor maandelijks uw inkomsten aan ons doorgeven. U doet dit met de Inkomstenopgave. Dit is dezelfde Inkomstenopgave die u ook voor uw WW-uitkering invulde.

Hebben wij uw Inkomstenopgave ontvangen? Dan staat uw uitkering binnen 14 dagen op uw rekening.

Invullen Inkomstenopgave

Let op: uw Inkomstenopgave staat pas voor u klaar als de maand is afgelopen. Eerder kunt u de opgave dus niet invullen.

Uw Ziektewet-uitkering is inclusief vakantiegeld. U ontvangt dus geen aparte betaling in mei.

Wilt u weten of we uw uitkering hebben overgemaakt? Kijk dan op Mijn UWV.