Vakantiegeld krijgt u in de maand mei, of als uw uitkering stopt. Op welke datum u het vakantiegeld ontvangt, hangt af van de uitkering die u krijgt:

  • WW-uitkering: 23 mei 2023
  • IOW-uitkering: 23 mei 2023
  • WIA-uitkering: 23 mei 2023
  • WAO-uitkering: 23 mei 2023
  • WAZ-uitkering: 23 mei 2023
  • Wajong-uitkering: 23 mei 2023

Als u een WW- of IOW-uitkering ontvangt, dan vindt u de betaalspecificatie van uw vakantiegeld vanaf 19 mei op Mijn UWV. Stopt uw WW- of IOW-uitkering eerder dan de maand mei, dan ontvangt u uw vakantiegeld binnen 3 weken nadat uw uitkering is gestopt.

Bij een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ontvangt u het vakantiegeld op dezelfde dag als uw uitkering, maar wel op een ander tijdstip. Dat betekent dat u op die dag 2 betalingen ontvangt, 1 betaling voor uw uitkering en 1 betaling voor uw vakantiegeld. Ook ontvangt u hiervan 2 aparte betaalspecificaties. Deze betaalspecificaties vindt u vanaf 16 mei op Mijn UWV. Stopt uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering eerder dan de maand mei? Dan ontvangt u uw vakantiegeld uiterlijk 1 maand nadat uw uitkering is gestopt.

Heeft u een Ziektewet-uitkering of een uitkering via de Wet arbeid en zorg (WAZO)? Dan betalen wij uw vakantiegeld altijd direct uit, tegelijk met uw uitkering. U krijgt uw vakantiegeld dus niet als apart bedrag in mei, of als uw uitkering stopt.

Meer lezen over vakantiegeld.