Betaling van uw vakantiegeld

Vakantiegeld betalen wij eind mei uit of als uw uitkering stopt.
Dit geldt voor de volgende uitkeringen:

  • WW
  • WIA (WGA en IVA)
  • Wajong
  • WAO
  • IOW
  • WAZ

Heeft u een Ziektewet-uitkering of een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO)? Dan is uw uitkering al inclusief vakantiegeld. U krijgt dus geen apart bedrag in mei.
Meer lezen over vakantiegeld.