In welke situaties geeft u gezondheidsgegevens aan ons door?

Als u een gesprek heeft met de verzekeringsarts

U bespreekt de situatie over uw gezondheid alleen met uw verzekeringsarts. Hij heeft geheimhoudingsplicht en alleen hij kan uw medisch dossier bekijken. Al deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim.